MPS-A & MPS-GAP kwalificatie

MPS-GAP is gericht op de traceerbaarheid, veiligheid en hygiëne van producten. Binnen de sierteeltsector is deze certificering vooral relevant voor supermarkten en andere retailers. Het certificatieschema is gebaseerd op het bekende GlobalGAP-certificaat van supermarktorganisaties in Europa.

MPS-ABC is het certificaat dat de milieuscore van een bedrijf aangeeft en bijdraagt aan een duurzame bedrijfsvoering. Hiervoor moet een bedrijf diverse stappen doorlopen. Registratie van diverse verbruiken zoals gewasbescherming, meststoffen, water en energie zijn voorbeelden daarvan. Maar ook periodieke controles in de vorm van bedrijfsbezoeken, steekproeven en het nemen van productmonsters vormen hier een onderdeel van. Zo kunt u er op vertrouwen dat MPS gecertificeerde producten ook werkelijk aan de vastgestelde eisen van het certificaat voldoen.

Het certificaat werkt met de kwalificaties A, B,C en D. Een kwalificatie kunt u zien als een soort rapportcijfer. Om een bepaalde kwalificatie te krijgen, moeten deelnemende kwekers aan vooraf vastgestelde voorwaarden voldoen. Voor het voldoen aan voorwaarden krijgen deelnemende kwekers punten toegekend, die periodiek worden door vertaald naar een kwalificatie. Hoe groter de milieuprestatie, hoe hoger de kwalificatie. Ziet u een MPS-A kwalificatie op een product, dan is deze op een zeer milieuvriendelijke wijze geteeld.

Fa. L.P.M. Zonneveld & Zn. heeft een MPS-A en MPS-GAP kwalificatie; hier zijn wij dan ook bijzonder trots op!